נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
16/05/2019 - 13:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Suzana Herculano Houzel, Vanderbilt University 

Title: The costs and advantages of having a human brain - or, Why you really have to go to school