נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 12.12.19
12/12/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Ari Rappoport, HUJI

Title: A Comprehensive Mechanistic Biological Theory of Brain Function 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, דצמבר 4, 2019