נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 27.4.21
27/04/2021 - 12:30
Add to Calendar
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Michael Okun, The Centre for Systems Neuroscience University of Leicester

Title: Neuropixels probes - two stories about development and use

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, אפריל 21, 2021