סולר משה

פרופ' (אמריטוס) משה סולר
פולימורפיזם גנטי והשבחת מינים חקלאיים
גנטיקה

מידע אישי

תחומי ענין

השבחת תכונות כמותיות בעלות משמעות כלכלית בבעלי חיים

פרופ' אמריטוס משה סולר

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-
טלפון נייד
פקס
משרד
סילברמן