סיוע נפשי לסטודנטים ואורחים מחו"ל

מועד
01/09/2021 - 12:00
Add to Calendar

מיקום

במקרה של צורך בתמיכה נפשית לסטודנטים או לאורחים מחו"ל ניתן לפנות לגברת ענבר מורג, רכזת הקמפוס של השירות הפסיכולוגי מטעם דיקנט הסטודנטים.
דו"אל inbarmorag@gmail.com