סמינר אורח תאית והתפתחותית

סמינר אורח תאית והתפתחותית, 29.4.19
29/04/2019 - 10:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Prof. Benny Elbaz,Department of Neurology, University of Chicago
 
Title: Phosphorylation State of ZFP24 Controls Oligodendrocyte Differentiation
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, אפריל 17, 2019