סמינר מועמד בזום - ד"ר אנה מאטוט

סמינר מועמד בזום - ד"ר אנה מאטוט, 25.11.20
25/11/2020 - 11:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/87040093342?pwd=cjVxUmQ4TldUYkZCV2pMdjg2Zlp5Zz09
Speaker: Dr. Anna Mattout, CBI (Centre de Biologie Intégrative), INSERM, CNRS, Toulouse, France
 
Title: Facultative Heterochromatin Silencing (H3K27me3) Through RNA Decay in Higher Eukaryotes 
 
 

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, נובמבר 18, 2020