סמינר מועמד בזום - ד"ר יוגב בורקו

סמינר מועמד בזום - ד"ר יוגב בורקו, 22.11.20
22/11/2020 - 17:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/81849140069?pwd=Vmtnd0EwQkpJY1FzaVVVcENPbU5SQT09
Speaker: Dr. Yogev Burko, Plant Molecular and Cellular Biology, The Salk Institute and Howard Hughes Medical Institute

Title: Elucidating the molecular mechanisms linking environmental cues to plant growth

https://huji.zoom.us/j/81849140069?pwd=Vmtnd0EwQkpJY1FzaVVVcENPbU5SQT09

 

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 12, 2020