סמינר מיוחד (מועמד) - ד"ר גילי גרינבאום

מועד
08/01/2020 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן
Speaker: Dr. Gili Greenbaum,Department of Biology, Stanford University
 
Title: Population Genetics and Eco-Evolutionary Dynamics in Structured Populations