סמינר שבועי תאית והתפתחותית

מועד
02/04/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Ramon Birnbaum Department of Life Sciences, Ben Gurion University of the Negev
 
Title: The role of gene regulatory elements in human diseases