סמינר שבועי תאית והתפתחותית

סמינר שבועי תאית והתפתחותית, 2.4.19
02/04/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Ramon Birnbaum Department of Life Sciences, Ben Gurion University of the Negev
 
Title: The role of gene regulatory elements in human diseases
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, מרץ 27, 2019