על קופים ואנשים - ד"ר יונתן צור בשיחה על מדע ואתיקה