פרופ' אמציה גנין נבחר כחבר כבוד של העמותה לזואולוגיה

פרופ' (אמריטוס) אמציה גנין
חבר כבוד של העמותה לזואולוגיה

מדברי הועדה:

במשך כעשרים וחמש שנות עבודתו באוניברסיטה העברית העניק פרופסור גנין הכשרה באקולוגיה לכל בוגרי מדעי החיים, והנחה עשרות תלמידי מוסמך ודוקטורט, שרבים מהם ממשיכים כיום את דרכו כמובילים בתחום המחקר הימי.

פרופסור גנין פרסם עשרות מחקרים שהתפרסמו בעיתונים המובילים בעולם, והתרכז באינטראקציות בין אלמוגים, דגים ובעלי חיים אחרים, והתכונות הפיזיקליות של סביבתם. בפרט, קידם פרופסור גנין את הבנת הקשר בין בעלי החיים והזורם שבסביבתם, ואת החתירה להבנה מנגנונית של התהליכים הקובעים את התפקוד של בעלי חיים בסביבה הימית המורכבת.

פרופסור גנין הינו דמות מרכזית בפעילות לשמירת המערכות האקולוגיות של שונית האלמוגים והמים הפתוחים במפרץ אילת. הוא הקים את התוכנית הלאומית לניטור מפרץ אילת, ומוביל אותה עד היום. בסיס הנתונים של התכנית מהווה משאב יקר ערך בהבנה המתגבשת של המערכת האקולוגית במפרץ אילת, ומסייע בשמירה על השונית ובתי הגידול הייחודיים האחרים במפרץ. פרופסור גנין שימש כמנהל המדעי של המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת בין השנים 2018-2012 ,ובתקופתו פרחה העשייה המחקרית במכון והוא נחשב כיום לאחד ממרכזי חקר הים המובילים בעולם.

פרופסור גנין מתגורר ומבצע את מחקריו באילת כבר שנים רבות, ותורם בכך תרומה משמעותית ביותר לפיתוח וחיזוק הפריפריה. לצד הוראה אקדמית, מלמד גנין בהתנדבות קורס מתקדם באקולוגיה ימית במסגרת התכנית למחוננים בעיר אילת, ומשתתף פעיל בוועדות היגוי וניהול שונות הקשורות לחינוך בעיר ולשמירת הטבע בסביבתה, ותורם בכך רבות לחינוך ולתרבות בפריפריה של מדינת ישראל.

אמציה גנין