פרופ' דפנה אטלס גילתה מנגנון חדש לפעילות תעלות סידן תלויות מתח

תעלות סידן תלויות מתח מהסוג Cav1.2 נפתחות בזמן שינויי מתח על פני הממברנה, וגורמות להפעלת גנים ייחודיים למערכת העצבים. הפעלת הגנים משפיעה  על תהליכי בקרה  בתא, ומעורבת  בתהליכי התפתחות שונים  הקשורים באופן ישיר לתהליכי למידה וזכרון  ולהפרעות נוירו-התפתחותיות מסוג אוטיזם. 
המנגנון המקובל עד כה היה שכניסתם של יוני הסידן אל התא בעקבות פתיחת התעלות  היא האחראית להפעלתם של חלבונים המעורבים בהעברת הסיגנל מהתעלה לגרעין.
אנו הראינו שתת-יחידה β של התעלה היא האחראית להעברת הסיגנל שנוצר בעת פתיחתה. העברת הסיגנל מתחילה בזמן הדפולריזציה, שגורמת לשינוי קונפורמציה בתעלה, המועבר דרך תת היחידה הפנימית של התעלה ישירות לחלבוןH-Ras  . חלבון זה מפעיל מפל ריאקציות המוביל בסופו של דבר לשפעול גנים.   הראינו כי התהליך אינו תלוי בכניסת יוני הסידן אל התא אלא בקישור יוני הסידן לפתח התעלה.  
הפעילות המטאבוטרופית של התעלה, בדומה לפעילות של רצפטורים  מטאבוטרופים אחרים האחראיים על שיפעול גנים, מצביעה על מנגנון מולקולרי  חדש  המקשר את תעלה  הסידן תלוית-המתח לשיפעול של גנים .
מנגנון זה יכול לעזור בהבנתם של תהליכים למידה וזכרון והפרעות נוירו-התפתחותיות מסוג  אוטיזם.
 
מודל חדש לפעילות תעלות סידן תלויות מתח