פרופ' הירשברג זכה בפרס קיי להמצאות וחידושים של האוניברסיטה העברית לשנת 1998

פרופ' (אמריטוס) יוסף הירשברג
פרס קיי להמצאות וחידושים של האוניברסיטה העברית, 1998

פרופ' הירשברג זכה בפרס בזכות עבודתו על
Genetic Engineering of Astaxanthin Production in Transgenic Plants

פרופ' יוסי הירשברג