פרופ' יוסי הירשברג נבחר כחבר כבוד של האגודה האמריקנית לביולוגיה של צמחים (2004)

פרופ' (אמריטוס) יוסף הירשברג
חבר כבוד של האגודה האמריקנית לביולוגיה של צמחים, 2004