פרופ' יוסף גרינבאום קיבל דוקטור לשם כבוד (2014) באוניברסיטת Charles University, Prague

פרופ' (אמריטוס) יוסי גרינבאום
דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת Charles University, Prague