פרופ' מיכל ליניאל: מיקרו-RNA בתאים – מאבטחים המצייתים לעקרונות השוק החופשי

רצפי RNA זעירים, הנקראים מיקרו-RNA, משמשים כמאבטחים של זהות התא. הם עושים זאת עי"כ שהם מבקרים את רמת התעתיקים (mRNA) של הגנים השונים, וכך מכוונים את הייצור הייחודי של החלבונים בכל סוג תא. 

איך ניתן לנהל מערכת של אלפי סוגים של מאבטחים, כשהשפעתו של כל אחד מהם היא מזערית? 
האם יש מיקרו-RNA שמנהלים את המפעל? 
מה קורה כשתא עובר שינוי והופך להיות סרטני? 
מה קורה כשסוג מסוים של מיקרו-RNA משתלט על התא? 
 
המחקר ניתח את פעילות המיקרו-RNA בתא על בסיס עקרונות התחרות בשוק חופשי. למעשה הראינו שיש להתייחס לתא כאל מערכת ביוכימית של הגרלות:
אתה משליך חכה לבריכת המיקרו-RNA, ובהסתברות גבוהה תדוג את זה שכמותו בתא גבוהה. 
ומה הלאה? למיקרו-RNA שעלה בחכה יש סיכוי להשתלב בזיווג מוצלח עם אחד התעתיקים על פי עוצמת הזיקה הביוכימית שלו לכל תעתיק, ועל פי הכמות היחסית של התעתיקים הקיימים בו זמנית בתא.  כמו בכל משחק של הגרלות, ברוב המקרים המיקרו-RNA נכשל במציאת בן-זוג, ואז מתחילים את ה"הגרלה" מחדש.
 
הוכחנו שכמו בשוק חופשי התהליך מתבצע ללא "בוס" שמנהל את ההצגה (לפחות לא צריך כזה). הבנו שהשחקנים (המיקרו – RNA והתעתיקים) אינם יודעים דבר וחצי דבר על מצב המערכת התאית (החלבונים השונים בתא). עם זאת, אחרי מאות אלפי ״הימורים״ ומחזורי הגרלה נוצר שיווי משקל - המערכת התאית כבר כמעט לא משתנה, וכל תא מתייצב על פי זהותו.
 
במקרים קיצוניים (סרטן) מבצעת המערכת את ה"הימורים" בדיוק כפי שתואר, אך היא מגיעה למצב חדש, וזהותו של התא משתנה לגמרי. 
 
תמונת אילוסטרציה