פרס א.מ.ת 2017 לפרופ' אלכס לויצקי

פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי
פרס אמ"ת

מנימוקי חבר השופטים

פרס א.מ.ת. לשנת תשע״ז בחקר הסרטן לפרופ' אלכסנדר לויצקי על מחקריו החלוצים במסלולי העברת אותות שהוכיחו כי אפשר ליצור מעכבים המשפיעים על חלבון טירוזין קינאז והתוו את הדרך לפיתוח תרופות יעילות נגד הסרטן. פרס אמת מוענק לאלה הרואים את המצוינות כדרך חיים, ואת מיצוי היכולות האישיות כציווי ליצירת עולם טוב יותר.

קראו עוד באתר הפרס

פרופ' אלכס לויצקי