פרס אפרים קציר 2017 לפרופ' איתנה פדן ופרופ' חרמונה שורק

פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק
פרס אפרים קציר 2017

פרס אפרים קציר 2017 הוענק עבור הישגים יוצאי דופן במדעי החיים.

פרופ' חרמונה שורק