פרס הרצאה מצטיינת בתחום המדע הבסיסי בכנס האגודה הישראלית לחקר הפוריות – 2018 למר ישראל רפפורט

מר ישראל רפפורט
העבודה המצטיינת בתחום המדע הבסיסי בכנס האגודה הישראלית לחקר הפוריות – 2018
מר ישראל רפפורט