פרס לנדאו 2015 לפרופ' ישראל נלקן

פרופ' ישראל נלקן
לנדאו של מפעל הפיס

פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים על שם לנדאו
נימוקי ועדת הפרס

פרופ' ישראל נלקן