פרס מאמר מצטיין - SMART לגברת אברים סרבילי

גב' אברים סרבילי
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART יולי-דצמבר 2018 הוענק לגברת אברים סרבילי עבור המאמר:

β-Subunit of the voltage-gated Ca2+ channel Cav1.2 drives signaling to the nucleus via H-Ras.

גברת אברים סרבילי