פרס מאמר מצטיין - SMART לגברת אסתר בריאל

גב' אסתר בריאל
פרס מאמר מצטיין - SMART

הפרס הוענק עבור מאמרה:
Quantitative Analysis of Multiplex H-Bonds

גברת אסתר בריאל