פרס מאמר מצטיין - SMART לגברת כרמל ברוורמן-גרוס

גב' כרמל ברוורמן גרוס
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART יולי - דצמבר, 2020 הוענק עבור המאמר:
Mapping gene circuits essential for germ layer differentiation via loss-of-function screens in haploid human embryonic stem cells

גברת כרמל ברוורמן-גרוס