פרס מאמר מצטיין - SMART לגברת לילי אגרנט תמיר

ד"ר לילי אגרנט-תמיר
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART ינואר - יוני, 2020 עבור המאמר:
The Genomic History of the Bronze Age Southern Levant

לילי אגרנט-תמיר