פרס מאמר מצטיין - SMART לגברת רעות סולימן-לביא

גב' רעות סולימן לביא
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART יולי - דצמבר, 2020 הוענק עבור המאמר:
Pogz deficiency leads to transcription dysregulation and impaired cerebellar activity underlying autism-like behavior in mice

גברת רעות סולימן לביא