פרס מאמר מצטיין - SMART לד"ר אייל בן-חור

ד"ר אייל בן-חור
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART ינואר - יוני, 2020 הוענק עבור המאמר:
An experimental test of the area–heterogeneity tradeoff

ד"ר אייל בן-חור