פרס מאמר מצטיין - SMART למר אהרון כהן

מר אהרון כהן
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART ינואר-יוני, 2021 הוענק עבור המאמר:
Mechanism and reversal of drug-induced nephrotoxicity on a chip

מר אהרון כהן