פרס מאמר מצטיין - SMART למר דוד שהמי

מר דוד שהמי
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART יולי - דצמבר, 2020 הוענק עבור המאמר:
Cognitive map–based navigation in wild bats revealed by a new high-throughput tracking system

מר דוד שהמי