פרס מאמר מצטיין - SMART לרתם רוח (2018)

מר רתם רוח
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART לתקופה ינואר-יוני 2018 עבור המאמר:

Concerted pulsatile and graded neural dynamics enables efficient chemotaxis in C. elegans

(בשיתוף עם מר איל איצקוביץ)

מר רתם רוח