פרס מאמר מצטיין - SMART לרתם רוח (2019)

מר רתם רוח
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART ינואר - יוני, 2019 ניתן למר רתם רוח עבור המאמר:

 Irrational behavior in C. elegans arises from asymmetric modulatory effects within single sensory neurons

מר רתם רוח