פרס מילקן (מצויינות בהוראה) 2003 לפרופ' מיכה ספירא

פרופ' (אמריטוס) מיכה ספירא
פרס ע"ש מיכאל מילקן למורים מצטיינים

הפרס ע"ש מיכאל מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

פרופ' מיכה ספירא