פרס מילקן (מצויינות בהוראה) 2004 לפרופ' עוזי מוטרו

פרופ' (אמריטוס) עוזי מוטרו
פרס ע"ש מיכאל מילקן למורים מצטיינים

הפרס ע"ש מיכאל מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

פרופ' אמריטוס עוזי מוטרו