פרס מילקן (מצויינות בהוראה) 2005 לד"ר עודד ליבנה

פרופ' עודד ליבנה
פרס ע"ש מיכאל מילקן למורים מצטיינים

הפרס ע"ש מיכאל מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

פרופ' עודד ליבנה