פרס מילקן (מצויינות בהוראה) 2006 הוענק לד"ר בן-אריה

פרופ' נסים בן-אריה
פרס ע"ש מיכאל מילקן למורים מצטיינים

הפרס ע"ש מיכאל מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

פרופ' נסים בן-אריה