פרס מילקן (מצויינות בהוראה) 2014 לפרופ' אריאל צ'יפמן

פרופ' אריאל צ'יפמן
פרס ע"ש מיכאל מילקן למורים מצטיינים - תשע"ד

הפרס ע"ש מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

פרופ' אריאל צ'יפמן