פרס מילקן 2016 (פרס הרקטור למצויינות בהוראה) לפרופ' נסים בנבניסטי

פרופ' נסים בנבניסטי
פרס ע"ש מיכאל מילקן למורים מצטיינים - תשע"ה

הפרס ע"ש מיכאל מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

פרופ' נסים בנבניסטי