פרס מעורבות חברתית ותרומה לקהילה

פרס מעורבות חברתית ותרומה לקהילה
15/03/2020 - 12:00
Add to Calendar
האוניברסיטה מפרסמת קול קורא לפרסי מעורבות חברתית ותרומה לקהילה לשנת הלימודים תש"ף שיוענקו לסטודנטים התורמים מתוך התנדבות לקהילה (ללא שכר, מלגה או נ"זים).
 
פרסי רקטור - 10,000 ש"ח כ"א
 
פרסי דיקן הסטודנטים - 5,000 ש"ח כ"א
 
הנכם מוזמנים להגיש המלצות בכתב על מועמדים לקבלת הפרס, אשר יכללו תאור מלא של תרומת הסטודנט/ית המומלץ/ת, פרטים אישיים מלאים של המומלץ/ת (כולל ת.ז) ושל הממליץ/ה  עד לתאריך 15.3.20
 
לכל שאלה יש לפנות אל הגב' רויטל חדד, במייל studean@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5882355.
 
 
deadline date: 
ראשון, מרץ 15, 2020
כותרת ל- deadline: 
מועד אחרון להגשת המועמדות