פרס ע"ש יעל מוצפי לסטודנטים מצטיינים בתחום המיקרוסקופיה