פרס פרקש-הימזלי לחוקרים צעירים 2016 - דנה רייכמן ואלון זסלבר

פרופ' אלון זסלבר
פרס פרקש-הימזלי לחוקרים צעירים 2016
ד"ר אלון זסלבר