פרס קרן Chorafas לתלמיד/ת דוקטוראט מצטיינ/ת

מועד
27/03/2019 - 15:30
Add to Calendar

מיקום

קרן Chorafas מעניקה פרס אחד, בסכום של $5,000  לתלמיד/ת דוקטור מצטיין/נת של האוניברסיטה העברית, העוסק/ת במחקר מקורי בעל השלכות יישומיות.
מצ"ב קול קורא להגשת לפרס חוראפס מועמדים עבור תשע"ט.                                                                                                   
 
נא להעביר את החומר לגברת שרה גבריאל לא יאוחר מהתאריך יום ד' 27/03/19