פרס קרן Chorafas לתלמיד/ת דוקטוראט מצטיינ/ת

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
מועד
27/03/2019 - 15:30
Add to Calendar

מיקום

קרן Chorafas מעניקה פרס אחד, בסכום של $5,000  לתלמיד/ת דוקטור מצטיין/נת של האוניברסיטה העברית, העוסק/ת במחקר מקורי בעל השלכות יישומיות.
מצ"ב קול קורא להגשת לפרס חוראפס מועמדים עבור תשע"ט.                                                                                                   
 
נא להעביר את החומר לגברת שרה גבריאל לא יאוחר מהתאריך יום ד' 27/03/19