קול קורא למלגות ותת לדוקטורנטיות מצטיינות

קול קורא למלגות ותת לדוקטורנטיות מצטיינות
17/03/2020 - 12:00
Add to Calendar

להלן תקנון תכנית של ות"ת להענקת מלגות לנסיעה להשתלמות בחו"ל לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות החל משנת הלימודים תשפ"א.

 
גובה המלגה בהתאם למצב המשפחתי של הזוכה (פרטים בתקנון המלגה המצורף), שתוענק לתקופה של שנתיים לכל היותר. הענקת המלגה בשנה השנייה תהיה נתונה להחלטת ות"ת, לאחר העברת דוח התקדמות במחקר בשנה ראשונה של קבלת המלגה.
 
 
תנאים כלליים לבחירת המועמדות:
 
א. המלגה מיועדת למועמדות אשר מאז אישור הדוקטורט שלהן לא חלפו יותר מארבע שנים (במועד ההגשה למלגה).
 
ב. המועמדת שתוגש התקבלה להשתלמות בחו"ל בתש"פ וזכתה במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או בכל מלגה אחרת להשתלמות בתר- דוקטורלית.
 
הערות:
 
- המלגה מיועדת רק למי שתתחיל את הפוסט-דוקטורט הראשון בחו"ל, לכן מי שנמצאת כבר בהשתלמות בחו"ל אינה רשאית להגיש.
 
- עדיפות תינתן לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים בסגל האקדמי כמו: מדעי המחשב, הנדסה, מדעים הפיזיקאליים.
 
- תינתן עדיפות למועמדות בעלות משפחה.    
 
- תתאפשר הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסט-דוקטורט במסלול המשולב (חלקו בארץ, חלקו בחו"ל)
 
תיק מועמדת חייב לכלול את המסמכים שלהלן מסודרים בו לפי הסדר המפורט:
 
טופס הגשת המועמדות (מצ"ב).
פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט של המועמדת וכן התוכנית להמשך השתלמות הפוסט-דוקטורט.
מכתב פנייה של המועמדת הכולל פרטים על עבודת המחקר המוצעת, קבלתה להשתלמות, והתנאים הכספיים.
קורות חיים (כולל רשימת פרסומים).
שני מכתבי המלצה: אחד מהמנחה והשני מחבר סגל המכיר את המועמדת ואת מחקרה.
הצהרת המועמדת שבתום ההשתלמות תפנה למוסדות בישראל כדי להתקבל כחברת סגל (מצ"ב). הצהרה זו חייבת להיות חתומה ידנית על- ידי המועמדת.
המסמכים יכולים להיות בעברית ו/או באנגלית
 
 
כל פקולטה של מדעים ניסויים יכולה להגיש עד 3 מועמדות, מדורגות.
 
 
 
אבקש להעביר אל שרית ברק saritba@savion.huji.ac.ilאת תיקי המועמדות בליווי נימוקים להגשה בעברית  עד 17/03/2020
תוכנית: 
deadline date: 
שלישי, מרץ 17, 2020
כותרת ל- deadline: 
מועד אחרון להגשת המועמדות