רבני מיכל

ד"ר מיכל רבני
ביולוגיה של מולקולות רנ״א בתהליכי התפתחות עוברית
גנטיקה

תחומי ענין

כיצד תא ביצית שהופרה מתפתח והופך לבעל-חיים שלם? השאלה הזו ריתקה מדענים ופילוסופים לאורך הדורות, וגם היום, למרות מאמצים מחקריים רבים לאורך עשרות שנים, נותרו שאלות רבות ללא תשובה.
אנחנו חוקרים את התהליכים המולקולריים שבאמצעותם מתרחשים שינויים התפתחותיים בעובר של דג הזברה. מחקרנו מתמקד בתהליכי בקרה על מולקולות רנ״א לאחר שעתוקן, כגון: עיבוד, שחבור, קביעת מיקום תוך-תאי, ופירוק של מולקולות רנ״א. לתהליכים אלה תרומה מכרעת לעיצוב שינויים התפתחותיים בעובר, אך עדיין איננו מבינים היטב את אופן פעולתם.
עבודתנו מתבססת על גישה סיסטמתית, במטרה להבין את התהליכים הביולוגיים ברמה מערכתית ולא נקודתית. אנחנו משלבים פיתוח של שיטות ניסיוניות לאפיון של מולקולות רנ״א בהיקף גנומי רחב (כגון:RNA-seq, CRISPR/CAS9 genetic screens, massively parallel reporter assays), ובניה של כלים חישוביים ייעודיים לניתוח המדידות, לאפיון של רשתות בקרה, ולחיזוי בקרה לאחר שעתוק.

PDF icon סקירת מחקר (339.55 KB)

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. אפיון תהליכי בקרה לאחר השעתוק בהתפתחות עוברית של דג הזברה: מיפוי תהליכי בקרה בזמן ובמרחב העוברי, והבנת תפקידם הפיסיולוגי בהתפתחות.
  2. בקרה של מולקולות רנ״א אימהי במהלך ה- maternal-to-zygotic transition, כמודל לתהליך התמיינות ראשוני המשותף לכלל החיות ומתבסס על בקרה שלאחר שעתוק.
  3. עקרונות של בקרה על מולקולות רנ״א לאחר שעתוק: כיצד תהליכים אלה מבקרים ביטוי של גנים בתא? מהם המנגנונים המולקולריים המקודדים אותם? מהו הקוד הגנומי הקובע את אופן פעילותם?
ד"ר מיכל רבני

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-85705
טלפון נייד
פקס
משרד
סילברמן 2-516