רבני מיכל

ד"ר מיכל רבני
ביולוגיה של מולקולות רנ״א בתהליכי התפתחות עוברית של דגי זברה
ביולוגיה תאית והתפתחותית

תחומי ענין

אנחנו חוקרים את הבקרה על מולקולות רנ״א במהלך ההתפתחות העוברית של דג הזברה. התפתחותו של עובר מבוססת על שינויים ברמות הביטוי של גנים, שמובילים להתמיינותם של תאי גזע לסוגי תאים שונים. מאמצים מחקריים רבים מתרכזים בשינויים בייצור של עותקי הרנ״א מתוך גנים (שעתוק), ואילו תפקידם של תהליכי בקרה שלאחר השעתוק בשינויים התפתחותיים עדיין לא נחקר לעומק. אנו חוקרים תהליכים אלה, כגון עיבוד (למשל – שחבור), קביעת מיקום תוך-תאי, ופירוק של מולקולות רנ״א, תוך שימוש ביתרונות של דג הזברה: מספר גבוה של עוברים, מניפולציות גנטיות ומולקולריות באמצעות הזרקה, ואמצעי הדמיה משוכללים המתבססים על שקיפות אופטית של ביצת הדג ושל העובר שבתוכה.

PDF icon סקירת מחקר (339.55 KB)

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. עקרונות של בקרה על מולקולות רנ״א לאחר שעתוק: כיצד תהליכים אלה מעצבים את רמות הביטוי של גנים בתא? מהם המנגנונים המולקולריים המקודדים אותם? ומהו תפקידם הפיסיולוגי בתא?
  2. אפיון תהליכי בקרה של התמיינות תאית באמבריולוגיה של דגי זברה, בדגש על ה- maternal-to-zygotic transition, כמודל לתהליך התמיינות ראשוני המשותף לכלל החיות ומתבסס על בקרה שלאחר שעתוק.
  3. פיתוח ויישום של שיטות high-throughput לאפיון סיסטמתי של תהליכי בקרה על מולקולות רנ״א לרוחב הגנום (כגון:RNA-seq, CRISPR/CAS9 genetic screens, massively parallel reporter assays).
  4. בניית מודלים סטטיסטיים של רשתות בקרה על מולקולות רנ״א, ופיתוח כלים חישוביים ייעודיים לניתוח מדידות גנומיות, לאפיון של רשתות בקרה, ולחיזוי בקרה לאחר שעתוק מתוך רצף וביטוי.
ד"ר מיכל רבני

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-85705
טלפון נייד
פקס
משרד
סילברמן 2-516