תכניות הלימודים - תלמידי מחקר - חוגים שונים

אנו מציעים לימוד  לתארים מתקדמים במסגרת שישה חוגים:

שימו לב: ניתן לקבל תואר מוסמך בכ"א מן החוגים הנ"ל בתוספת התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה (מסלול 588).
המתעניינים מתבקשים לפנות אל ראשי התכנית: פרופ' חנה מרגלית או פרופ' איתמר סימון.