תמיכה בסטודנטים

תמיכה בנושאים טכניים

  • תמיכה טכנית (מדריכים שהוכנו ע"י יחידה להוראה ולמידה)
  • הוראות לביצוע בחינה מקוונת בעזרת תוכנת ETest (עברית , אנגלית , ערבית )
  • almareader - תוכנת הקראה מרחוק המיועדת להקל על סטודנטים וסגל  ובפרט על בעלי  לקויות למידה ומוגבלויות המשליכות על יכולת הקריאה והספק הלמידה. 
  • דף תמיכה מאוניברסיטת הרוארד

​תמיכה בתהליך הלמידה

​עיזרו אתם לנו

תמיכה בזמן הבחינות המקוונות

  • קו חם לפתרון תקלות בחינה עבור הסטודנטים - 08-9489555.