תמיכה טכנית

1. הערכה מקוונת בסוף הסמסטר

בחינות מקוונות

אחראי תמיכה מטעם הפקולטה

עופר פיליבה -  054-2010631 , ofer.filiba@mail.huji.ac.il

מורה נבוכים לבחינות מקוונות (3.1.2021)

מדריך Moodle לסוגי השאלות השונות

מדריך להפעלת תוסף הפיקוח ETest

מתכונת הבחינה המקוונת היא באמצעות סביבת ExamMoodle
סביבת ExamMoodle תוכננה לעמוד בעומס של בחינות רבות במקביל, ומכילה מאפיינים ייחודיים שאינם זמינים בסביבת Moodle של אתרי הקורסים, כמו אפשרויות תקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן (ראו בהמשך) ויישום אוטומטי של הארכות זמן לסטודנטים בהתבסס על נתוני הרישום שלהם.

בעת הבחינה חייבים הנבחנים להפעיל תוכנת זום, שבה תפעל המצלמה של כל נבחן באופן רציף.

במהלךהבחינה יכולים הסטודנטים לקבל תמיכה טכנית ממרכז תמיכה ייעודי שהוקם לצורך זה (08-9489555). כדי לקצר את זמני הטיפול בתקלות שחווים הסטודנטים, על המורה המרכז למלא טופס מקוון לפני הבחינה.

 • מדריך Exam Moodle - המדריך סוקר את ההבדלים המרכזיים של סביבה זו לעומת סביבת המוּדל הרגילה, ומסביר את הפעולות השונות שמערכת זו מאפשרת. מופיעים הנושאים הבאים:
 1. הגדרות הבוחן
 2. הצהרת סטודנט על טוהר הבחינה
 3. תקשורת באמצעות צ'אט עם הסטודנטים במהלך המבחן (כדי לענות על שאלות)
 4. הגדרת שאלות בחירה
 5. יצירת קישור למבחן מהאתר הרגיל של הקורס
 6. יבוא ציונים

מדריכים ספציפיים לפעולות השונות בעת יצירת הבוחן

 • הכנות מקדימות
 • יצירת מאגר השאלות
 • יצירת הבוחן מתוך מאגר השאלות

  חשוב לוודא בהגדרות הבוחן את הנושאים הבאים:

  1. האם כל ההנחיות לנבחן (וחומר עזר, אם יש) מופיעות במקומן? האם הן ברורות מספיק?
  2. האם הצ'אט מופעל? האם אנחנו מעניינים בכך?
  3. תזמון - האם זמן הפתיחה (תאריך ושעה) והגבלת הזמן נכונים (שימו לב שלא הגדרתם 120 שעות או 2 דקות בטעות...)
  4. האם שיטת הניווט (חופשי/קבוע) מוגדרת נכון?
  5. יש לוודא ששחרור ציוני הבחינה מסומן ב"לא".
  6. האם הפעלנו בקשה להצהרה על טוהר הבחינה?
  7. האם סימנו את בחינה פעילה ב"כן".
   
 • הארכת זמן לנבחנים ספצפיים (עבור פעילויות quiz שמשום מה מתקיימות המערכת הרגילה)
 • שימוש ב-test user כדי לבדוק איך סטודנט יראה את הפעילות
 • שחרור ציוני בחינה לסטודנטים

בחינות מתקדמות

 • ניתן לבצע גם בחינות עם שאלות פתוחות, בהן כותבים הסטודנטים פתרונות על נייר, סורקים באמצעות אפליקציות בטלפון ושולחים למרצה. ניתן לתרגל את הסטודנטים בהגשה באמצעות Demo exam.
 • אופציות נוספות

מטלות מקוונות

הערכה המתבססת על רכיב המטלה במוודל תיעשה באמצעות דף הקורס הרגיל במוודל (ExamMoodle אינו מאפשר יצירת מטלות).


יצירת הרצאות מקוונות

2.סרטוני הדגמה

3. הוראות הפעלה ומדריכים

4. שאלות ותשובות

5. פניה לעזרה