21.1.18 כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

21.1.18 כימיה ביולוגית, סמינר שבועי
21/01/2018 - 09:00 עד 10:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בניין סילברמן
Speaker: Dr. Rahpael Alhadeff Dept. of Chemistry University of Southern California
Title: Generating energy landscapes and using them to study complex biological systems

מחלקה - יחידת שירות: