Open Afternoon למתעניינים בלימודי מוסמך

Open Afternoon למתעניינים בלימודי מוסמך
29/05/2019 - 17:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

תכנית

17:00 -התכנסות ודברי פתיחה של ראש המכון פרופ' עודד ליבנה וראש המגמה פרופ' מיכל גולדברג - עדכונים על מלגות קיץ, תוכנית המצוינים מד"ע לתואר שני והרשמה למשרות תרגול.

17:10 - פרופ' שגיב שיפמן מציג את מעבדתו.

17:20 - ד"ר איתן לרנר מציג את מעבדתו.

17:30 - הפסקה, מינגלינג וכיבוד מפנק.

18:00 - הכר את המתרגל – כינוס במעגלים עם מתרגלי המכון – היכרות עם העבודה שלהם במעבדות והעבודה כמתרגל.

מחלקה - יחידת שירות:

Open afternoon 29.5.19
deadline date: 
ראשון, דצמבר 30, 2018