OPEN AFTERNOON - 9.1.19

מועד
09/01/2019 - 17:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

תלמידי התואר הראשון מוזמנים למפגש עם ראש המכון - פרופ' עודד ליבנה,  וראש המגמה - פרופ' מיכל גולדברג.

בהמשך יינתנו גם שתי הרצאות מדעיות קצרות ע"י ד"ר איתמר הראל ופרופ' דודי אנגלברג.