OPEN AFTERNOON - 9.1.19

OPEN AFTERNOON - 9.1.19
09/01/2019 - 17:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

תלמידי התואר הראשון מוזמנים למפגש עם ראש המכון - פרופ' עודד ליבנה,  וראש המגמה - פרופ' מיכל גולדברג.

בהמשך יינתנו גם שתי הרצאות מדעיות קצרות ע"י ד"ר איתמר הראל ופרופ' דודי אנגלברג.

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: 
deadline date: 
רביעי, ינואר 9, 2019