אנשים - ביולוגיה תאית והתפתחותית

הודעת שגיאה

בחירה לא חוקית זוהתה בטופס. אנא פנו למנהל האתר.
דוא"ל טלפון נייד פקס משרד
ד"ר נילי אבידן

02-65-
מר אהרון אולנדר

02-65-
ד"ר שרה איזק

02-65- סילברמן 2-5XX
גב' אפרת אסולין

02-65-85576 סילברמן 2-5XX
פרופ' בני ארואטי פרופ' בנימין ארואטי

אתר החוקר
02-65-85915 02-6584547 סילברמן 3-519
ד"ר אמנון בוקסבוים פרופ' אמנון בוקסבוים

אתר החוקר
02-5494573 02-5494605 סילברמן -500
פרופ' נסים בן-אריה פרופ' נסים בן-אריה

אתר החוקר
02-65-84283 02-6528039 סילברמן 3-510
גברת אביטל בן-סימון גב' אביטל בן-סימון

02-65-86530 סילברמן 3-4XX
מר שלומי בריאל

02-65-
ד"ר אורי גת ד"ר אורי גת

02-65-85920 סילברמן 3-576
פרופ' מרשל דבור פרופ' (אמריטוס) מרשל דבור

אתר החוקר
02-65-85085 02-6584480 סילברמן 3-533
פרופ'אמריטוס יעקב הוכמן פרופ' (אמריטוס) יעקב הוכמן

02-65- סילברמן 3-5XX
מר אורן וינטנר

02-65-
ד"ר סופיה זיסמן חזנוב

02-65- סילברמן 3-5XX
גב' אפרת זלוטקין-ריבקין

02-65-85972 סילברמן 3-5XX
מר אהרון כהן מר אהרון כהן

02-65-
ד"ר מירב כהן

02-65-85416 סילברמן 3-5XX
גב' חן מיטל

02-65-85100 02-6586296 סילברמן 3-410
פרופ' מיטרני אדוארדו פרופ' (אמריטוס) אדוארדו מיטרני

02-65-85925 סילברמן 3-523
ד"ר אן מינרט-פטל

02-65-85895 סילברמן 3-516
פרופסור יעקב נחמיאס פרופ' יעקב נחמיאס

אתר החוקר
02-65-84406 02-6585418 סילברמן 3-512
גב' נעמה סרבניק

02-65-
ד"ר אמיר עדן ד"ר אמיר עדן

אתר החוקר
02-65-84981 סילברמן 3-564
גב' ילנה פישמן

02-65- סילברמן 2-516
פרופ' אמריטוס ג'ף קמחי פרופ' (אמריטוס) ג'ף קמחי

02-65-